zpátky

Vítejte na mé stránce

 Malá úvaha

 Tvořit prostě pro naplnění touhy něco udělat vlastníma rukama, pro potěšení z vlastního výtvoru, pro naplnění touhy mít originál, který odráží můj pohled na svět, moje vnímání světa, moje nitro, prostě mě samou je starý jako lidstvo samo. V dnešní přetechnizované době je doslova balzám na duši chvíle takového tvoření.Jsem často překvapená, kolik je tvořivých lidiček a jsem šťastná z každého, byť virtuálního setkání s nimi.

 Děkuji Bohu za dar každého talentu, protože činí život ne obyčejným. Myslím, že Bůh nám nedal talent jenom pro naše potěšení, ale hlavně pro potěšení ostatních. A protože dávání je vždycky svázané s braním,

i potěšení z nějakého výtvoru je potěšením jak pro autora, tak i pro spotřebitele, zvlášť, když se ti dva setkají. Přeji všem lidičkám, aby touhu tvořit v sobě neubíjeli všedními každodenními povinnostmi, ale rozvíjeli ji. Pro radost. Té totiž stejně jako lásky není nikdy dost…